m a t o k e o
deutsch • english • swahili

Miangaza
Kumbu kumbu
Maongozi
Nafasi ya kazi ya kudumu
Download
Anwani
Upangaji
Maelezo wazi
 

ICT Service Management

• Service Strategy
• Service Design
• Service Transition/Change Management
• Service Operation (1st, 2nd, 3rd Level)
• Service Improvement
• Software Engineering
• e-Government
• Design/Implementation of Standards/Process-Models
• Training

> Miangaza

m a t o k e o  Beratungs- und Dienstleistungs GmbH   Donau-City-Straße 1   A - 1220 Wien   +43 676 844187 222   office@matokeo.at